Douce victime

LAÏS – “Douce Victime” (2004)
RELEASE: 29/03/2004
Full cd
Virgin

01. Marie Madeleine
02. Rinaldo
03. Jasio U Pana
04. Wanhoop van een wees
05. Klacht van de verstoten minnares
06. Opzij
07. Marieke
08. La plus belle de Céans
09. Al Béole 17
10. De drie Maagdekens
11. Dormez, dormez
12. Hymne

* * *

01. Marie Madeleine

Marie Madeleine n’avait pas quinze ans
Qu’elle en avait bien quatre amants
Un jour, son père lui a demandé
Ma fille veux-tu t’y marier
O, prends le prince, ô prends le roi
O, prends celui que tu voudras
O, ni du prince ô, ni du roi
Père je n’veux pas m’y marier
La belle a pris son tablier
Parmi la ville s’en est allée
A son chemin l’a rencontré
Un marinier, joli marinier
O, prends le prince, ô prends le roi
O, prends celui que tu voudras
O, ni du prince ô, ni du roi
Père je n’veux pas m’y marier
O marinier, beau marinier
La mer, voulez-vous m’la passer
La belle, montez par derière moi
La mer, je vous la passerai

music: j. bauweraerts
words: trad.

Jorunn: “Een heel traditioneel nummer, zowel qua opbouw als betekenis. De tekst vonden we in een encyclopedie van oude Franse liederen, maar voor ons is het toch vooral een spel met klanken. En net als ‘La plus Belle de Céans’ klinkt het frivoler dan het eigenlijk is. Een meisje wil met een zeeman trouwen, maar dat ziet haar vader niet zitten. Aan het eind smeekt het treurende meisje: ‘O zee, wilt gij mijn beminde alstublieft aan mij geven?’ Dat vonden we wel mooi.”

02. Rinaldo

In de duisternis der bossen
In een hol met loof bedekt
Rust de dapperste der rovers
Tot hem zijne rosa wekt
Rinaldo roept zij minzaam
Rinaldo sta toch op
Uw gezellen zijn al wakker
en de zon komt ook reeds op
Langzaam opent hij zijn ogen
Ziet haar vriend’lijk in ’t gezicht
Zachtjes zinkt zij in zijn armen
Sluit haar mond met kussen dicht
Winnen zullen wij of sterven
Allen gaan daarmee akkoord
Maar de roep klinkt door de dalen
en de bergen schallend voort
Zie hen lopen, zie hen strijden
Thans verdubbelt zich hun moed
Maar helaas, zij moeten wijken
Spillen vruchteloos hun bloed
Rinaldo ingesloten
Vecht zich vrij en maakt zich los
en hij vindt een onderkomen
Op een bergslot in het bos
Achter dikke donkere muren
Smaakt hij weder nieuw geluk
Dianora komt hem troosten
Met haar zachte handendruk
Rinaldo, edele rover
Gij rooft vrouwenhart en -rust
Vurig zijt gij in den oorlog
Teder in uw liefde en lust

music: laïs
words: trad.

Annelies: “Gemaakt tijdens een vakantie in Turkije. Die omgeving heeft duidelijk een invloed gehad: we hebben zelfs een saz gebruikt.” – Jorunn: “In de buurt van ons hotel bevonden zich drie moskeeën. Op een bepaald moment begonnen de respectieve imams op te roepen tot het gebed en het was prachtig om te horen hoe hun stemmen door de wind werden meegedragen en tegen elkaar opbotsten. ‘Rinaldo’ gaat over een Italiaanse rover die, naar het schijnt, echt heeft bestaan. Een zuiderse variant op Robin Hood, zeg maar.”

03. Jasio U Pana

Służył Jasio u pana starszego dworzana,
l wysłużył dzieweczkę, w siódmym roku panieneczkę.
A gdy już Kasieńkę miał, król na wojnę rozkazał.
Już siódmy roczek idzie, Jasio z wojenki jedzie,
I zajechał przed okienko, wyjdź do mnie Kasieńko.
Wyszła ci doń matka, teść,
I proszą go z konia zejść.
Ja z konika nie zejdę,
Póki Kasi nie ujrzę.
Już Kasieńka nie żyje,
Na jej grobie lilije.
Cały cmentarz objechał,
Nim na jej grób zajechał.
I stanął na jej grobie,
Gorzko zapłakał sobie.
Kasiu, droga Kasieczko,
Przemów do mnie słóweczko.
Tyłem Boga uprosił,
Żebym do ciebie wrócił.
Zadzwońcie jej w wielki dzwon,
Mojej Kasi smutny zgon.
Zagrajcie jej organy,
Mojej Kasi kochanej.
Zagrajcie jej w kościele,
Mojej Kasi wesele.
Wszystkie panny w wianeczku,
Moja Kasia w piaseczku.

music: trad. – laïs – words: trad.

Jorunn: “Een Poolse traditional. In 1997 traden we op tijdens een radiofestival in de buurt van Wenen. Ieder deelnemend land had een groep afgevaardigd dat zijn volkslied vertegenwoordigde en dit lied werd er gebracht door een Pools duo. We noteerden de tekst, terwijl we naar hun cd luisterden, in fonetisch Pools, maar hadden geen flauw benul van waar het over ging. We bedachten er harmonieën voor en het klonk nogal donker, dus hoopten we stilletjes dat de tekst heel triest zou zijn. En ja hoor, toen een Poolse poetsvrouw het lied voor ons vertaalde, bleek dat het een verhaal was over een echtpaar waarvan de man ten oorlog trekt en sneuvelt en de vrouw ziek wordt van verdriet en sterft. Dat was nog eens geluk hebben” (lacht) – Nathalie: “We zongen dit live in, samen met de strijkers van het London Chamber Orchestra in Abbey Road. Zodra we klaar waren begonnen de anders zo koele musici van het orkets spontaan voor ons te applaudisseren: het meest magische moment van het hele opnameproces. Voor mij is dik ook het mooiste bijna-a capellanummers dat we ooit hebben vertolkt.”

04. Wanhoop van een wees

Aan de oever van een snelle vliet
een jeugdig meisje zat
Zij weende en schreide van verdriet
het gras van tranen nat
Zij wierp de bloemen die zij zag
mistroostig in de stroom en riep
Ach lieve vader, lieve moeder,
lieve zuster, lieve broeder, kom, kom
Een rijk man, wandelend langs
de vliet bespeurt haar bittere smart
Daar hij het meisje wenen ziet
breekt zijn meedogend hart
Hij sprak tot haar wel lieve meid spreek op
en wees niet schuw
Kan ’t zijn waarom gij kermt en
schreit kan ’t zijn zo help ik u
Zij zuchtte en zij zag hem troostloos
aan en sprak ach brave man
een arme wees ziet gij hier staan die
’t lot slechts helpen kan
De heer sprak kind en ween niet meer
uw hart verdient geen pijn
Ik wil uw broeder en uw vader en uw
vriend en ook uw minnaar zijn
Hij nam haar minzaam bij de hand
en noemde haar zijn bruid
En deed haar langs de waterkant
haar slechte kleren uit

music: laïs
words: trad.

Jorunn: “Aanvankelijk klonk dit een beetje James Bond-achtige. Verschikkelijk! Maar dank zij die cello-riff kreeg het een heel andere wending. Live klinkt het, door het gitaarspel van Fritz Sundermann, als iets van Los Lobos.”

05. Klacht van de verstoten minnares

Komt jonge dochters wil mijn smart doorgronden
Ik heb beschreven mijn levensloop
Ik heb zoveel droefheid ondervonden
Minnaar gij zijt de schuld van mijn droefheid
Hoe dikwijls kwaamt gij niet door uw schoon praten
Waarmede gij mijn hart overwon
Dat gij mij nooit of nooit zoudt verlaten
Maar wat kreeg ik van u voor mijn loon
Uw vals gevlei dat bracht mij in het lijden
Gij hebt mij van mijn ouders afgerukt
Door valse liefde kwaamt gij mij verleiden
En nu ben ik eeuwig in ’t ongeluk
Ik werd bevrucht aan wie moet ik gaan klagen
Ik werd verstoten van ouders en vriend
Valse minnaar den hemel zal vragen
Mijn schoon leven is door u verslind
Daarbij kwam men nog enen brief te vinden
Ik wend mijn hart al van de wereld af
Ik hoop dat ik bij God rust zal vinden
Dochters begraaf mij in het duister graf

music: laïs
words: trad.

Jorunn: “Ons absolute lievelingsnummer van de cd. Hier heeft de producer Wouter Van Bell echt het onderste uit de kan gehaald, en voor ons was dat een openbaring. We zijn ook weg van dat jazzy baslijntje aan het eind, gespeeld op een juno.” – Nathalie: “Die mannelijke parlandostem is trouwens ook een vondst van Wouter. Ze maakt de track echt helemaal af.”

08. La plus belle de Céans

C’est la plus belle de Céans
C’est par la main que nous la tenons
Faites-la passer en arrière
Ramenez vos moutons, bergère
Faites-la passer en avant
Ramenez vos moutons des champs
Ramenez, ramenez belle
Ramenez vos moutons, bergère
Ramenez, ramenez belle
Ramenez vos moutons des champs

music: j. bauweraerts
words: trad.

Annelies: “Dit heeft Jorunn gemaakt op haar akoestische gitaar. Dat galopperende ritme en die cajun-verwijzingen zitten het als gegoten, maar het werkte net zo goed in zijn naakte vorm. Misschien nemen we het ooit nog wel eens opnieuw op.”

09. Al Béole 17

Meegaan gij ga mee met mij dansen
naar waar die dansen gaan
Iedereen wordt één
en geeneen die zal eenzaam zijn

music: laïs, sundermann, laloy
words: laïs

“We hadden ons een week lang teruggetrokken in een huis in de Ardennen, om aan nieuw materiaal te werken en de titel verwijst naar de straat waar we toen verbleven: ‘Al Beole’ werd geschreven op de gedenkwaardige 11 september 2001. Het gaat dus eigenlijk ook over doodgaan.” – Annelies: “De stemmen zijn nogal rechttoe rechtaan, maar de instrumentatie maakt het een tikje abstracter. Er zitten enkele weerhaakjes in.”

10. De drie Maagdekens

Wij klommen op hoge bergen
en keken te zeewaart in
Wij zagen een schipke varen
Drie maagdekens zaten erin
Deze allerschoonste jonkvrouw
Die in het schipke was
Die bood aan mij te drinken
Uit een klaar kristallen glas
Wat zal ik er toch meemaken
Gij hebt noch slot noch goed
Gij zijt een haveloos meisje
En schoon, gij zijt zo zoet
Ben ik een haveloos meisje
Men vindt er zo vele meer
‘k ga in een klooster treden
en dienen God den heer
Vaarwel m’n schoon jonkvrouw
Zo gij in ’t klooster gaat
Laat bij een woord mij weten
Als gij de wijding ontvaat
Al was ’t acht dagen geleden
Haar vader en moeder dood
Men vond geen rijker vrouwe
In zeven steden groot
De ruiter heeft vernomen
Hij sprak zadel mijn paard
Dat zij in ’t klooster moest komen
is wat mij zorgen baart
Als hij nu kwam in ’t klooster
Hij klopte met d’ijzeren ring
Waar is de non die laatst
de heilige wijding ontving
Het allerjongste nonneke
Kwam voor de tralies staan
Haar haar was afgesneden
Ze zei ’t vrijen is gedaan
Hij stak zijn paard met sporen
Tot onder de linde groen
God, ‘k heb mezelf verloren
En hij doorstak zich toen
Ten twee uur na de noene
De nonne ging uit om brood
En onder de linde groene
Vond zij haar schoonlief dood
Zij kuste en zij weende
Zij nam hem op haren schoot
Zij riep oh nee!
Schoon lief nu zijde gij dood
Zij deed een huisje bouwen
Op haar schoonlief zijn graf
Zij ging er in gaan wonen
Tot ook zij d’adem gaf

music: laïs
words: trad.

Annelies: “Een superdroevig nummer, maar mooi van opbouw en met een prachtige tekst. Onbewust hebben we onze harmonieën helemaal aan het verloop van het verhaal aangepast. Al gaat het eigenlijk slechts over één maagdeken.” (lacht) – Jorunn: “Het is echt wel heel vertellend, hè? Mijn moeder moet altijd huilen als ze dit hoort. Het is bijzonder fragiel, maar dat breekbare kantje van Laïs mag ook wel eens in de verf worden gezet.”

11. Dormez, dormez

Dormez, dormez, coeurs insensibles
Qui ne chercher que la joie du jour
Les sommeils des pavots paisibles
Ne valent pas les veilles de l’amour
C’est Aurore, ma chère Aurore
Qui nuit et jour me fait gémir
Car quand on pense à celles qu’on adore
Peut-on dormir
Ce dieu paré de fleurs nouvelles
Va les répandre sur ton sein
Sa voix fait attendrir les belles
Entends, entends, son doux refrain
C’est Aurore, ma chère Aurore
Qui nuit et jour me fait gémir
Car quand on pense à celles qu’on adore
Peut-on dormir
Pour toi j’ai prolongé ma veille
Aurore, Aurore, ah, réponds-moi
C’est le tendre amour qui m’éveille,
il vole, il vole auprès de toi
C’est Aurore, ma chère Aurore
Qui nuit et jour me fait gémir
Car quand on pense à celles qu’on adore
Peut-on dormir

music: laïs
words: trad.

Jorunn:” Dit komt uit het oudste liedboek dat ik heb, uit 1840. Prachtige tekst.” – Annelies: “Het is het enige nummer op de cd waarvoor Wouter de stemmen heeft gearrangeerd. Die werkwijze is uitzonderlijk voor ons, maar in dit geval werkt het.”

12. Hymne

Qui change, qui vient,
qui te prends la main
Qui m’aime, qui sème,
qui vend les graines

music & words: eric & ilona chale

Nathalie: “Dit komt uit een heel obscure Belgische plaat: Noises, een compilatie-elpee uit 1977 op Marc Moulins Kamikaze-label. Er zijn destijds slechts 500 stuks van geperst. ‘Hymne’ werd geschreven door Eric en Ilona Chale en we vonden het zo mooi dat wer er niets aan hebben veranderd. Het is heel fijn om te zingen. Je gaat er echt van zweven.”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s